BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2007/2008

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 2007/2008

Báo cáo phát triển con người 2007/2008 được xuất bản năm 2008 với chủ đề: “Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách”. Báo cáo đã đưa ra những phân tích cụ thể về sự biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21, nguyên nhân cùng những hậu quả của nó tác động đến sự phát triển bền vững. Từ đó, chỉ ra các chiến lược đối phó được xây dựng, và tình hợp tác đoàn kết chính là yếu tố không thể thiếu để thế giới có thể chiến thắng trong cuộc chiến đầy cam go và thách thức này.

Báo cáo có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B59STFh7FsFzaHFyVDluMEctUlE/view?usp=sharing