Dự án

Hành động về môi trường năm 2014

Hành động về môi trường năm 2014 Hàng năm cứ đến mùa Hè mọi sân trường đều vắng bóng học sinh nhưng riêng ở sân trường Làng May...

Chuyến đi thực tế mang nhiều hi vọng

Hàng năm cứ đến mùa Hè mọi sân trường đều vắng bóng học sinh nhưng riêng ở sân trường Làng May Mắn luôn tràn ngập tiếng cười nói...

HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014

Trong chương trình các TNV thực hiện bóc các tờ poster quảng cáo dán trên các cột điện, biển báo tại một số khu vực (tuyến đường)...