Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Trả lời :

  • Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức tình nguyện hoạt động trong lĩnh vực môi trường có uy tín lớn nhất đối với thế hệ trẻ.

  • Sứ mệnh

Tạo ra một sân chơi cuốn hút và lành mạnh cho giới trẻ, thông qua các hoạt động truyền thông và thực tiễn về môi trường.

  • Giá trị cốt lõi

–  Xây dựng một đại gia đình xanh với các thành viên gắn bó, đoàn kết với nhau.

–  Đem lại giá trị cho các thành viên tham gia cộng đồng Go Green trước khi đem lại giá trị cho xã hội.

+ Giá trị cho mỗi cá nhân trong tập thể Go Green chính là các kỹ năng, kiến thức về môi trường và những trải nghiệm thực tế quý báu.

+ Giá trị cho xã hội là những tác động tích cực chuyển biến trong nhận thức và hành vi để bảo vệ môi trường sống.

–  Tư duy mở, sẵn sàng hợp tác với tất cả các cá nhân, đơn vị, tổ chức muốn chung tay bảo vệ ngôi nhà chung trái đất.Câu hỏi: Cơ cấu tổ chứcCâu hỏi: Môi trường là gì?Câu hỏi: Vì sao nói “Môi trường là nguồn tài nguyên của con người”?