Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Giáo trình Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG” do Ths. Biện Văn Tranh, giảng viên Khoa Môi Trường Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh biên soạn năm 2010, cung cấp những kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trường.

Trong phần đầu, giáo trình đưa ra những kiến thức tổng quan về ô nhiễm môi trường, bao gồm các khái niệm, các vấn đề về ô nhiễm về môi trường và tình hình quản lý môi trường tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ở các chương sau, giáo trình đi sâu phân tích từng mảng ô nhiễm: không khí, nước, đất, và các loại ô nhiễm khác về nguyên nhân, hậu quả và quá trình xử lý…

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzdndFQXdwakszZzQ&authuser=0