GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHẤT THẢI

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHẤT THẢI

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHẤT THẢI xuất bản năm 2006 do tập thể nhóm giáo sư, cán bộ khoa học các trường Đại học tại Việt Nam, Viện nghiên cứu biên soạn với chủ biên là GS. TS. Nguyễn Đình Hương. Đây là một trong những tác phẩm đầu tiên nghiên cứu về vấn đề chất thải dưới góc độ kinh tế ở Việt Nam.

Giáo trình gồm 3 phần:

  1. Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường

  2. Kinh tế chất thải

  3. Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải

Giáo trình đã được sử dụng để đưa vào giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng ở nước ta.

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzcTF6RFBXNzV4cVE&authuser=0