Doanh nghiệp với công tác phòng chống thiên tai

28/4/2015

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) vừa tổ chức diễn đàn quốc gia: DN với công tác phòng chống thiên tai - từ tư duy, chính sách đến hành động.

DN tại miền Trung thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

Theo báo cáo của VCCI Đà Nẵng, hiện nay có đến 50% DN tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên chưa hiểu biết về Luật phòng, chống thiên tai; 76% DN cho biết vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ DN trong phòng chống thiên tai là không tích cực và rõ rệt… Đặc biệt, có đến hơn 67% DN chưa lập kế hoạch phòng chống thiên tai.

Tham dự diễn đàn, các DN đã được cập nhật những nội dung về tình hình triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai 2013; tầm quan trọng của công tác thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai và công tác quản lý rủi ro thiên tại tại DN. Đồng thời, đề xuất chính sách đối với Nhà nước và các khuyến nghị đối với DN trong công tác phòng chống thiên tai.

Các chuyên gia kiến nghị Nhà nước cần ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện để cụ thể hóa một số điều, khoản của Luật Phòng chống thiên tai liên quan đến sự tham gia của DN. Trong đó, khuyến khích các DN đầu tư nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai, đầu tư cung ứng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai để tìm kiếm lợi nhuận cho mình dựa trên sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội….

Phó Giám đốc VCCI tại Đà Nẵng Nguyễn Tiến Quang cho rằng: Về phía cộng đồng DN nên chuyển từ tư duy bị động “nước đến chân mới nhảy” sang tư duy “chủ động ứng phó thiên tai”. Thay vì phải bỏ ra 7 đồng để khắc phục hậu quả của thiên tai thì hãy đầu tư 1 đồng cho công tác phòng ngừa.

Theo Nông nghiệp VN