GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG

Bộ GIÁO TRÌNH QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG của trường ĐH Nông lâm TP.HCM cung cấp các kiến thức về Quản lí môi trường, bao gồm các nội dung chính sau:

  1. Tổng quan chung về môi trường và phát triển;

  2. Dân số và môi trường;

  3. Một số vấn đề về môi trường và phát triển kinh tế (công, nông nghiệp, du lịch, nghèo đói,…);

  4. Phát triển và các vấn đề về tài nguyên;

  5. Ô nhiễm môi trường;

  6. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzZVhiMWJLMVkzbFk&authuser=0