ENCYCLOPEDIA OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING

Được sửa đổi và cập nhật hoàn toàn, “ENCYCLOPEDIA OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING” (Bách khoa toàn thư Khoa học Môi trường và Kỹ thuật), bản sửa đổi thứ 5, xuất bản năm 2006, là tài liệu tham khảo toàn diện nhất trong lĩnh vực này, cung cấp các thông tin cần thiết quản lý và ứng phó với các mối đe dọa cho môi trường của con người.

Hai tập bách khoa toàn thư bao gồm 87 bài viết về các chủ đề khác nhau, từ mưa axit, ô nhiễm không khí, và sức khỏe cộng đồng, đến pháp luật về môi trường, thiết bị, mô hình hóa, năng lượng thay thế, chất độc, chất thải phóng xạ và xử lý nước. Các bài viết đã được sửa đổi và cập nhật phù hợp với các phát triển mới nhất liên quan đến vấn đề môi trường hiện nay.

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzT19HbU12NHZjT1U&authuser=0