ENVIRONMENTAL ENGINEERING DICTIONARY AND DIRECTORY

Cuốn ENVIRONMENTAL ENGINEERING DICTIONARY AND DIRECTORY của tác giả Thomas M. Pankratz được xuất bản năm 2001 nhằm giúp các những người nghiên cứu nắm rõ các khái niệm đang trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật môi trường.

Cuốn từ điển đã giải thích hơn 8000 thuật ngữ, từ viết tắt áp dụng trong các lĩnh vực: xử lý nước thải, nước uống, xử lý nước công nghiệp, khử mặn nước biển, ô nhiễm không khí, và khắc phục hậu quả chất thải nguy hại….

Đặc biệt, hơn 3000 nhãn hiệu và tên thương hiệu đã được đề cập đến, giúp người dùng tránh bị nhầm lẫn trong việc sử dụng các khái niệm gần giống nhau (như bio-, enviro-, hydra-, hydro-,…).

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzaERkQ0NjUlE0alk&authuser=0