PRINCIPLES AND PRACTICES OF AIR POLLUTION CONTROL

Tài liệu “PRINCIPLES AND PRACTICES OF AIR POLLUTION CONTROL” phát hành năm 2003 bởi APTI (Viện đào tạo về ô nhiễm không khí) và USEPA (Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) được sử dụng trong các khóa đào tạo do APTI tổ chức hay hỗ trợ.

Cuốn sách được thiết kế chủ yếu dành cho những người không quen thuộc với quy định của chính phủ Mỹ về ô nhiễm không khí hoặc những người tìm kiếm các kiến ​​thức chung về các nguyên tắc và thực tiễn liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí.

Các bài học bao gồm: lịch sử chương trình kiểm soát, tác động của sự ô nhiễm, quản lý và giám sát chất lượng không khí, đo lường và kiểm soát phát thải, phòng ngừa ô nhiễm, các luật và quy định, và chủ đề liên quan khác…

Cuốn sách có thể tải về tại đây:

https://drive.google.com/open?id=0B59STFh7FsFzaDBwVnFyckVKUEE&authuser=0