SỰ KIỆN “MỖI BƯỚC CHÂN - MỘT SỰ THAY ĐỔI”

Thời gian: 25/9/2011

Địa điểm: Công viên Tuổi trẻ, Hà Nội

Đối tượng: học sinh – sinh viên

Mục đích: Nâng cao nhận thức của giới trẻ về 350 ở Việt Nam và trên thế giới.

Nội dung và cách thức hoạt động: Go Green kết hợp với CLB Thăng Long Xanh của trường PTTH Thăng Long và nhóm vẽ Circle Painting tổ chức hoạt động vẽ tranh hưởng ứng ngày hội Thế giới chuyển động. Bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng chân, ghi lại chân thực những chuyển động của các bạn trẻ.

Kết quả: Gần 200 người tham gia vào sự kiện.