CHIẾN DỊCH TÚI SINH THÁI ECOBAG

Thời gian: 12/2008 - 02/2009

Phạm vi: Hà Nội

Đối tượng: nhân viên văn phòng, học sinh – sinh viên

Mục đích: Nâng cao ý thức sử dụng túi sinh thái, hạn chế sử dụng túi nilon đồng thời thay đổi thói quen sử dụng giấy của nhân viên văn phòng.

Nội dung và cách thức hoạt động: Thay vì vứt giấy loại đi, khi mang giấy đến điểm đổi, bạn sẽ nhận được túi sinh thái thân thiện với môi trường của Go Green.

Kết quả: 25 văn phòng tham gia chiến dịch, hơn 300 túi vải thân thiện với môi trường được phát ra và hơn 700kg giấy loại đã được thu gom.