CHƯƠNG TRÌNH MÔ HÌNH RỪNG SINH THÁI ECO-FOREST

Thời gian: 26/02/2011

Địa điểm: vùng đồi Sóc Sơn, Đền Gióng, Hà Nội

Đối tượng: người dân Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng

Mục đích: khôi phục khu rừng nhiệt đới với các loài cây gỗ quý hiếm từ các vùng sinh thái khác nhau có cấu trúc đặc hữu, hỗn loài, nhiều tầng, khác tuổi, và đa dạng sinh học cao.

Nội dung và cách thức hoạt động: Trong lễ phát động dự án, CLB Go Green tham gia hỗ trợ trồng mới rừng.

Kết quả: 100 cây được trồng mới.